Tải trò chơi

Để tham gia vào MU Đệ Nhất - Truyền Thuyết Tân Vương bạn phải cài đặt trên máy của mình MU Đệ Nhất. Hãy chọn 1 trong các máy chủ bên dưới mà bạn cảm thấy tốc độ tải nhanh nhất để tải và cài đặt !

Bản cài đặt FULL (có đầy đủ nhạc và âm thanh)

Máy Chủ Link Download Dung Lượng Ngày cập nhật
Máy chủ MU Đệ Nhất Click Vào Đây Để Tải 660 MB 01/10/2013
Máy chủ Fshare Click Vào Đây Để Tải 660 Mb 01/10/2013

Bản cài đặt không có Âm Thanh

Máy Chủ Link Download Dung Lượng Ngày cập nhật
Máy chủ MU Đệ Nhất Click Vào Đây Để Tải 420 MB 01/10/2013
Máy chủ Fshare Click Vào Đây Để Tải 420 Mb 01/10/2013

Bản cài đặt Âm Thanh

Máy Chủ Link Download Dung Lượng Ngày cập nhật
Máy chủ MU Đệ Nhất Click Vào Đây Để Tải 238 MB 04/03/2012
Máy chủ Fshare Click Vào Đây Để Tải 238 Mb 04/03/2012

Phần mềm hỗ trợ cần có

Phần Mềm Link Download Dung Lượng Ngày cập nhật
VISUAL C++ 2010 Link 1 - Link 2 238 MB 04/03/2012
.NET Framework 2.0 Link 1 - Link 2 238 MB 04/03/2012
.NET Framework 3.5 Link 1 - Link 2 238 MB 04/03/2012

Bản nâng cấp

MU Đệ Nhất hiện đã có hệ thống tự động cập nhật phiên bản mới, bạn hãy chạy file Mu.exe trước mỗi lần vào game để cập nhật phiên bản mới (nếu có).
MU ĐỆ NHẤT
Top